Objavljeno: 02.03.2022.

IZBRONA SKUPŠTINA USZOS-a

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem želimo vas obavijestiti kako će se izborna Skupština USZOS-a održati u utorak, 15. 3. 2022. u 19 sati u prostorijama Sportskog saveza Grada Zagreba, Savska cesta 137, na razini -1.

Dolazak je obavezan za sve članove.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor zapisničara I ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće predsjednika USZOS-a o radu Udruge i radu IO USZOS-a u proteklom razdoblju
 4. Izvješće Nadzornog odbora
 5. Financijski izvještaj
 6. Godišnji izvještaj o radu :
  - Povjerenstvo za školovanje i unapređivanje sudaca
  - Povjerenstvo za odbojku na pijesku
  - Povjerenstvo za odbojku na snijegu
  - Povjerenstvo za sjedeću odbojku
  - Stegovno povjerenstvo
 7. Izbor upravljačkih tijela Udruge (Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Stegovna komisija)
 8. Usvajanje plana rada i financijskog plana za tekuću godinu
 9. Razno