Objavljeno: 09.12.2014.
Suci su obvezni svaki tjedan od srijede do petka navečer provjeriti delegacije na način da na stranici članovi pronađu svoje ime i prezime te otvore svoj profil gdje će im se ispod osobnih informacija prikazati aktualne delegacije za tog člana.